Polska bije rekordy w zanieczyszczaniu powietrza!

Tegoroczny raport WHO (World Health Organization) o zanieczyszczeniu powietrza nie był dla nas łaskawy. W zestawieniu organizacji znalazło się 50 miast Unii Europejskiej, w których oddycha się najgorszym powietrzem. Ponad połowa z nich, bo aż 33 miasta, znajduje się w Polsce! W zanieczyszczaniu powietrza jesteśmy bezkonkurencyjni! Dlaczego? Produkujemy stanowczo za dużo groźnego dla naszego zdrowia i życia pyłu PM2.5, którego jednym z najbardziej niebezpiecznych składników jest rakotwórczy benzo(a)piren! Nieodpowiednio ogrzewamy mieszkania, zamiast korzystać z komunikacji miejskiej poruszamy się samochodami, palimy śmieci... Nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji swoich działań, a w skutkach są one tragiczne. WHO podaje, że w ten sposób zwiększamy ryzyko wystąpienia chorób płuc, zawału serca, udaru mózgu czy raka! Myślenie, że nas to nie dotyczy to błąd! W 2015 roku aż 40-krotnie przekroczyliśmy dopuszczalną przez WHO wartość (benzo(a)pirenu w powietrzu! Nic nie wskazuje na to, żeby w tym roku wynik był dla nas korzystniejszy...