Polska w czołówce....najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia najbardziej zanieczyszczonym miastem Europy jest Żywiec. Spośród 50 zanieczyszczonych miast na liście UE 33 z nich znajdują się właśnie w Polsce. W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze: Rybnik, Wodzisław Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka i Godów. Jak podaje WHO długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji.