MEN zapowiada przywrócenie 8-letniej szkoły podstawowej

Reforma szkolna rządu PiS: ośmioletnia szkoła podstawowa i czteroletnie licea. - Celem zmian jest usunięcie tego, co przeszkadza w kształceniu naszych dzieci - mówiła w trakcie prezentacji planowanych reform, minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Zmiany w systemie szkolnictwa rozpoczną się w 2017 roku.