Mężczyzna od 9 lat nie płaci podatków, ponieważ są "sprzeczne z konstytucją"

Bezrobotny mieszkaniec Reńskiej Wsi (woj. opolskie) odmawia płacenia podatków za swój dom i ziemię rolną. Pan Stefan Tokar sam interpretuje prawo, do którego ma wiele zastrzeżeń. 82 ary to według niego za mało, aby mówić o ustawowym gospodarstwie rolnym. "Artykuł 4 tej ustawy (o podatku rolnym) mówi, że do wyliczenia podatku przyjmuje się liczbę hektarów wynikającą z ewidencji gruntów" - tłumaczy. Natomiast podatek od nieruchomości jest nakładany na niego "sprzecznie z konstytucyjną zasadą ochrony własności prywatnej". Egzekucja należności trwa już 9 lat, ponieważ pan Stefan odwołuje się od każdej decyzji władz. Na swoim domu napisał, że jego własność gwarantuje mu konstytucja.