Egzamin maturalny z języka polskiego

Dziś do matury z języka polskiego podeszło około 290 tys uczniów. Jakie tematy czekały na maturzystów w tym roku? Jeden z nich odnosił się do IV części "Dziadów" Adama Mickiewicza, uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć na pytanie: "Czy warto kochać, mimo, że miłość wiąże się z cierpieniem?". Drugim tematem, była analiza wiersza Zbigniewa Herberta "Dałem słowo" poświęconego m.in. dorastaniu i dojrzałości. Maturzyści mieli też za zadanie odnieść się do tekstów odwołujących się do "Lalki" Bolesława Prusa. Kolejny temat dotyczył zaś języka pisanego używanego w internecie. Zdający otrzymali dwa teksty, które zawierały opinie na temat zmian zachodzących w języku pisanym używanym w internecie. Trzeba było m.in. wskazać na czym polega w danej sytuacji niepoprawność stylu i pisowni. O godz. 14 rozpocznie się matura z rozszerzonego języka polskiego.