Inteligentne słuchawki do tłumaczenia języków

firma Waverly Labs skonstruowała słuchawkę, która w czasie rzeczywistym tłumaczy wypowiedzi osób mówiących do nas w języku obcym. Aktualnie potrafi ona przetłumaczyć słowa w języku angielskim, włoskim, hiszpańskim i francuskim. Niedługo ma też rozumieć języki słowiańskie. System nazwa się Pilot. Wszystkie dźwięki są zarejestrowane, i kolejno przesyłane do aplikacji mobilnej, która tłumaczy wypowiedź. Później odczytuje już tekst w naszym ojczystym języku.