W Niemczech unieważnia się wszystkie małżeństwa z udziałem nieletnich

W związku z napływem coraz to większej liczby imigrantów do Niemiec, tamtejszy Bundestag przyjął specjalną ustawę, która unieważnia i nie dopuszcza małżeństw osób poniżej 16 roku życia. Wszystkie związki które były zawarte z taką osobą stają się nieważne. Osobami między 16 a 18 rokiem życia zajmie się natomiast sąd. Tylko w wyjątkowych sytuacjach jak np. wtedy, gdy oboje partnerów skończyło 18 lat można uznać związek. Od tej pory także, każdy nieletni imigrant przybywający do Niemiec, a będący w związku małżeńskim, ma zostać rozdzielony ze współmałżonkiem. Taką osobę oddaje się pod opiekę Urzędu ds. Młodzieży. Minister sprawiedliwości mówił "Miejsce dzieci jest w szkole, a nie w urzędzie stanu cywilnego".