Klasy o profilu call center - Ministerstwo Rozwoju pozytywnie zaopiniowało wniosek

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi stają szukający pracy, jest spełnienie wygórowanych oczekiwań pracodawcy. Ci najchętniej zatrudnialiby 25-letnich absolwentów dwóch kierunków technicznych pracujących 10 lat w zawodzie, mówiących pięcioma językami obcymi, którzy nie planują założenia rodziny i są dyspozycyjni całą dobę. Za najniższą krajową oczywiście... Ministerstwo Rozwoju ma odpowiedź na zapotrzebowanie rynku. Wychodzi z propozycją przygotowywania do zawodu, jaki najczęściej wykonują studenci... Ministerstwo Rozwoju pozytywnie zaopiniowało pomysł Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego o utworzeniu w szkołach klas o profilu... call center. Wniosek niedługo zostanie przesłany do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Czy wpisanie na listę szkolnictwa zawodowego stanowiska „pracownika centrum elektronicznej obsługi klienta” jest na pewno dobrym pomysłem?