Nikotyna w e-papierosach może uszkadzać DNA.

Według badań przeprowadzonych na myszach, nikotyna zawarta w e-papierosach uszkadza DNA tak, że może zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów. Profesor z Wydziału Medycyny Uniwersytetu Nowojorskiego twierdzi, że uszkodzone zostaje DNA i mechanizm odpowiedzialny za jego naprawę, co zwiększa ryzyko mutacji komórek i nowotworzenia. Jeżeli badania przeprowadzone w Nowym Jorku się potwierdzą to oznaczać będzie, że e-papierosy niosą ze sobą ryzyko nowotworów. To może udowodnić, że nikotyna sama w sobie jest kancerogenem. Profesor wraz z swoim zespołem podzielił myszy na dwie grupy. Pierwszą grupę wystawiono na działanie pary z e-papierosów, drugą grupę natomiast wystawiono na działanie nikotyny wraz z towarzyszącymi jej substancjami. W laboratorium na działanie dymu poddano również hodowle komórek ludzkich płuc i pęcherza. Pojawiły się w nich takie same uszkodzenia DNA, również nie mogły one zostać naprawione. Profesor wraz z zespołem podjęli długoterminowe badania na myszach, aly sprawdzić, czy ostatecznie pojawi się u nich nowotwór oraz choroby układu krążenia.